ชนินทร์ มณีดำ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Avatar
ชนินทร์ มณีดำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินทร์ มณีดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สนใจกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะเริ่มสงสัยว่าหลัง ยิ่งลักษณ์ ชินวันตร ยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 คืนอำนาจให้ประชาชนแล้ว ทำไมม๊อบถึงไม่เลิก...เขาต้องการอะไร? และจากเดิมที่เป็น 'ไทยเฉย' และเป็นนักกฎหมายที่สนใจกฎหมายสี่มุมเมือง ( แพ่ง-อาญา-วิ'แพ่ง -วิอาญา) ก็กลายมาเป็นให้ความสนใจเรื่องการเมืองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเรื่อยมา