ไลลา ศรียานนท์ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Avatar
ไลลา ศรียานนท์
อดีต makeup artist เปลี่ยนสายงานขึ้นฟ้า ติดปีกเป็นแอร์โฮสเตส อาชีพที่ "ต้องยิ้มตลอดเวลา เหตุผลของการเป็นแอร์ฯที่เธอบอกกรรมการคือ "หนูอยากเขียนหนังสือค่ะ" เธอจึงบันทึกเรื่องราวยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้างลง blog ชื่อ airindie และมีหนังสือเล่มแรก 'LIFE IN FLIGHT MODE: ไฟลต์ (ไม่) บังคับ'