ชนกพร พัวพัฒนกุล - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
ชนกพร พัวพัฒนกุล
ชนกพร พัวพัฒนกุล
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย สนใจการใช้ตรรกะภาษาในการสื่อสาร