ชนกพร พัวพัฒนกุล - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
ชนกพร พัวพัฒนกุล
ชนกพร พัวพัฒนกุล
อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ศึกษาเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย สนใจการใช้ตรรกะภาษาในการสื่อสาร และมีใจรักการปั่นจักรยาน