มนตรี จันทวงศ์ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
มนตรี จันทวงศ์
มนตรี จันทวงศ์
หัวเรือใหญ่ของกลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง (The Mekong Butterfly) ติดตามประเด็นทางสิ่งแวดล้อม สังคม และวิถีชีวิตคนตัวเล็กตัวน้อยที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่มาแทบทั้งชีวิต