พรรัตน์ วชิราชัย - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Avatar
พรรัตน์ วชิราชัย
นักเขียนและสัมภาษณ์ฟรีแลนซ์ที่มีความสนใจประเด็นความเป็นธรรมทางสังคมและเพศภาวะ เคยเป็นแอดมินเพจ 'คุยกับเธอ' แต่ปัจจุบันไม่ activate เพราะพยายามทำธีสิสให้จบและช่วยกิจการครอบครัว