วิรดา แซ่ลิ่ม - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
วิรดา แซ่ลิ่ม
วิรดา แซ่ลิ่ม
วิรดา แซ่ลิ่ม มีชื่อเล่นว่า 'เวิลด์' นักศึกษาปริญญาโททุน Erasmus Mundus สาขา Journalism Media and Globalization ที่ชอบเดินทางท่องโลกเหมือนชื่อเล่นของเธอ โดยพื้นฐานแล้ว เวิลด์ - สนใจเรื่องสื่อและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ทุกวันนี้เธอมีความฝันพร้อมคำถามว่า จะทำอย่างไรให้สื่อไทยทำให้คนไทยมีความหวังกับพลังพลเมืองของตัวเอง