เสพติดซีรีส์ ระวัง! Computer Vision Syndrome - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

เสพติดซีรีส์ ระวัง! Computer Vision Syndrome

อาการเสพติดซีรีส์เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยในยุคดิจิตอล และสิ่งที่ตามมาคือโรค Computer Vision Syndrome จากการจ้องหน้าจอเป็นเวลานานเกินควร

ไม่เฉพาะแฟนคลับซีรีส์เท่านั้นที่เสี่ยงต่อโรคตา กับคนวัยทำงานที่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน หรือเด็กวัยเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟนมากจนเกินพอดี ก็เสี่ยงที่จะทำให้ดวงตาเสื่อมได้ง่ายๆ

จะดีกว่าไหม หากรู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงอย่างพอเหมาะพอควร เพื่อถนอมดวงตาให้อยู่กับเราไปนานๆ

ฟังคำแนะนำจาก รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าเราควรอยู่อย่างไรในยุคดิจิตอล

 

สนับสนุนโดย

Author

สิทธิกร ขุนนราศัย
วิดีโอครีเอเตอร์รสมือจัดจ้านของ WAY สนใจตั้งแต่วัฒนธรรมตลาดล่างจนถึงประวัติศาสตร์กรีกโบราณ เติบโตมาในยุคสมัยที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนิยมผลิตวาทกรรมคนดี นี่อาจเป็นแรงถีบให้เขาเลือกนิยามตัวตนตรงกันข้าม และนิยมคลุกคลีกับ 'คนพรรค์นั้น' ในเพจ เดอะ ลูซเซอร์ คลับ