Consumer Channel ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ฆาตกรล่องหน ตอน 2 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ฆาตกรล่องหน ตอน 2


Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ : ฆาตกรล่องหน ตอน 2

“เราต่างร่วมกันผลิตขยะพิษ”

พื้นที่แยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าง ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ และซอยเสือใหญ่อุทิศ พบปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนักโดยเฉพาะตะกั่ว ทองแดง สังกะสี เกินค่ามาตรฐานสูงมาก ซึ่งรวมไปถึงบริเวณที่ไมได้มีกิจกรรมคัดแยกด้วย

แล้วผู้บริโภคอย่างเราทำอะไรได้บ้าง?

ผู้บริโภคไม่ควรเอาไปทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป เพราะแม้จะไม่ไปสู่ชุมชนที่แกะ แต่เวลาปนไปกับขยะทั่วไป ขยะอิเล็กทรอนิกส์จากเราทำให้ขยะทั่วไปกลายเป็นขยะพิษด้วย

******************************************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY