Consumer Channel - ครีมผสมเอง ขาว สวย เจ็บ ตอน2 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ครีมผสมเอง ขาว สวย เจ็บ ตอน2

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน ครีมผสมเอง ขาว สวย เจ็บ ตอน 2

นอกจากครีมผสมเองจะทำให้ขาว สวย และเจ็บแล้ว ผู้ผลิตที่ประโคมส่วมผสมอันตรายเข้าไปอย่าง สเตียรอยด์ ปรอท ไฮโดรควิโนน ยังจะได้รับโทษทั้งจำทั้งปรับ แต่ถึงจะโดนก็คุ้ม เมื่อแลกกับผลประโยชน์ก้อนโต จึงยังมีผู้ลักลอบผลิตครีมผสมเองอีกจำนวนมาก จากการสำรวจของอย. สถานที่ผลิตเครื่องสำอางมีกว่า 7,000 แห่ง แต่พบที่ผลิตจริง เพียง 60%
คำถามคือ แล้วคุณยังกล้าซื้อครีมผสมเองมาใช้อีกหรือไม่?

 

****************************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY