Consumer Channel - คลินิกเถื่อนเคลื่อนที่ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – คลินิกเถื่อนเคลื่อนที่


Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : คลินิกเถื่อนเคลื่อนที่

ไปดูกันว่าคลินิกเคลื่อนที่น่ากลัวอย่างไร หมอจริง หมอเก๊ ดูตรงไหน
พร้อมวิธีระแวดระวังตัวจากการตรวจสุขภาพจอมปลอม

 

*********************

สนับสนุนโดย

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY