Consumer Channel - จับทริกส่งเสริมการขายยา หยุดยาแพง! - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – จับทริกส่งเสริมการขายยา หยุดยาแพง!

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : จับทริกส่งเสริมการขายยา หยุดยาแพง!

การส่งเสริมการขายยาคืออะไร และทำไมจึงต้องมีการควบคุม ผู้บริโภคอย่างเราควรรับรู้อะไรบ้างเมื่อแพทย์จ่ายยา

 

**********************

logo

 

 

 

 

 

 

 

Author