Consumer Channel - ตอน สดจากเต้า - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ตอน สดจากเต้า

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยเรื่องราวรอบตัว ดูแล้วจะกลายเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ ดูแล้วฉลาด ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ตอน ‘สดจากเต้า’ พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เล่าประโยชน์ของน้ำนม ที่ดีทั้งตัวลูกและตัวแม่ และคุณรู้หรือไม่ว่านมผงมาจากไหน น่าสนใจยิ่งว่าในสังคมที่เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพ แต่แม่กลับมีสิทธิลางานหลังคลอดได้ไม่เกิน 90 วัน

*******************************************

 

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY