Consumer Channel - ถึงเวลาโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ไม่มีที่ยืนในสังคมไทย ตอน 1 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ถึงเวลาโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ไม่มีที่ยืนในสังคมไทย ตอน 1

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน ถึงเวลาโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ไม่มีที่ยืนในสังคมไทย ตอน 1

ทุกวันนี้มีทีวีดาวเทียม และวิทยุท้องถิ่นจำนวนมากทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารในหลากรูปแบบ แต่สิ่งที่สร้างรายได้ให้ช่อง คือการโฆษณาอาหารและยา รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่อวดอ้างสรรพคุณในการรักษาโรค ซึ่งอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม คือ
1.ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2.ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย
3.ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิง

*************************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY