Consumer Channel - ทำเลทองบนซองบุหรี่ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ทำเลทองบนซองบุหรี่

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : ทำเลทองบนซองบุหรี่

พื้นที่ไม่กี่ตารางนิ้วบนซองบุหรี่ กลับมีค่ามากกว่าคอนโดหรูดูดีใจกลางเมืองเสียอีก เงินนับพันล้านหมื่นล้านหมุนเวียนอยู่ในภาพเล็กๆ ภาพนี้ เพราะอะไร…ใครได้และใครคือเหยื่อ

 

*******************

สนับสนุนโดย

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY