Consumer Channel - นโยบายแอลกอฮอล์ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – นโยบายแอลกอฮอล์

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : นโยบายแอลกอฮอล์

ไปฟังที่มาปัญหาแอลกอฮอล์ ปัยจัยส่งเสริมการดื่ม และวิธีการจัดการปัญหา
ใน Consumer Channel ตอนล่าสุด
กับ นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (CAS)

 

**********************

สนับสนุนโดย

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY