Consumer Channel - บริการความตายผ่อนส่งถึงบ้าน - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – บริการความตายผ่อนส่งถึงบ้าน

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : บริการความตายผ่อนส่งถึงบ้าน

เพราะที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีพ แต่จะทำอย่างไรเมื่อความตายแอบซ่อนอยู่ภายในบ้านอย่างเงียบเชียบ
อากาศหรือฝุ่นละอองที่เราสูดดมล้วนเป็นใบเบิกทางของมะเร็งเยื่อหุ้มปอด และพิษจากแร่ใยหินยังยึดโยงกับชีวิตของเราตลอดเวลา

 

*******************************

สนับสนุนโดย

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY