Consumer Channel - ประวัติศาสตร์เหมืองแร่ 8 กรณีวิบัติ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ประวัติศาสตร์เหมืองแร่ 8 กรณีวิบัติ

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : ประวัติศาสตร์เหมืองแร่ 8 กรณีวิบัติ

ย้อนรอย 8 เหมืองแร่เจ้าปัญหา ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้คน

 

*******************************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY