Consumer Channel - ผู้บริโภคท้ารัฐทำประชามติ รธน. ’58 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ผู้บริโภคท้ารัฐทำประชามติ รธน. ’58

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน  ผู้บริโภคท้ารัฐทำประชามติ รธน. ’58

กระแสเรียกร้องให้มีการทำประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 2558 ดังกระหึ่มมาจากหลายภาคส่วน รวมไปถึงเครือข่ายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) ก็เตรียมที่จะรณรงค์เคลื่อนไหวครั้งใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกำหนดชะตาชีวิตตัวเอง

 

*********************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY