Consumer Channel - ฟันสวยระยะสั้น ไม่รับประกันความปลอดภัย - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ฟันสวยระยะสั้น ไม่รับประกันความปลอดภัย

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : ฟันสวยระยะสั้น ไม่รับประกันความปลอดภัย

ล่าง 600 บน 600 คือราคาของการจัดฟันแฟชั่น
สะดวก ถูก เท่ วัยรุ่นชอบ แต่ผลเสียที่ตามมามีมากหลาย
แล้วมันอันตรายอย่างไร มีผลเสียแต่สุขภาพร่างกายและสุขภาพฟันมากแค่ไหน ไปดูกัน

*********************

สนับสนุนโดย

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY