Consumer Channel - ภัยเงียบจากตู้น้ำหยอดเหรียญ ตอน 1 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ภัยเงียบจากตู้น้ำหยอดเหรียญ ตอน 1

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน ภัยเงียบจากตู้น้ำหยอดเหรียญ ตอน 1

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในประเทศไทยมีนับหมื่นตู้กระจายกำลังกันไปตามจุดต่างๆ แต่รู้หรือไม่ ว่าเกินครึ่งของตู้เหล่านั้นต่างตกมาตรฐาน ทั้งน้ำไม่สะอาด ไส้กรองขาดการดูแลเอาใจใส่ หัวจ่ายน้ำมีคราบสกปรก ซึ่งผลการสุ่มตรวจตู้กดน้ำ 855 ตู้ใน 18 เขตของกทม.พบว่ามีเพียง 8.24 % เท่านั้นที่มีใบอนุญาต

*****************

logo

 

 

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY