Consumer Channel – ภัยเงียบจากตู้น้ำหยอดเหรียญ ตอน 2 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ภัยเงียบจากตู้น้ำหยอดเหรียญ ตอน 2

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน ภัยเงียบจากตู้น้ำหยอดเหรียญ ตอน 2

ไปดูกันว่าอันตรายจากน้ำดื่มหยอดเหรียญคืออะไร และมีวิธีใดบ้างที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น

*************************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY