Consumer Channel - ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ความเป็นธรรมที่คนไข้ยังเอื้อมไม่ถึง (ตอน 2) - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ความเป็นธรรมที่คนไข้ยังเอื้อมไม่ถึง (ตอน 2)

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ความเป็นธรรมที่คนไข้ยังเอื้อมไม่ถึง (ตอน 2)

ตามต่อกับประเด็นการผลักดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ให้มีผลบังคับใช้
หลังต่อสู้มา 12 ปี กับร่าง 13 ฉบับ ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ หวังอย่างยิ่งว่าการผลักดันครั้งนี้จะเป็นผล
เพื่อผู้บริโภคอย่างเราๆ จะได้ไม่ต้องรับเคราะห์กรรมจากการรักษาที่ผิดพลาดอีกต่อไป

 

**************************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY