Consumer Channel : ล้มกระดานระบบสุขภาพ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel : ล้มกระดานระบบสุขภาพ

 

ขนาด ‘ผัดกะเพรา’ เรายังออกมาเรียกร้องทวงคืนได้ แล้วทำไมเราจะทวงคืน ‘ระบบหลักประกันสุขภาพ’ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันบ้างไม่ได้?

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ภูมิใจเสนอ ตอน : ล้มกระดานระบบสุขภาพ

 

************************

สนับสนุนโดย

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY