Consumer Channel - สลายมายาคติ คำพูดสวยหรูในโฆษณาประกัน - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – สลายมายาคติ คำพูดสวยหรูในโฆษณาประกัน

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : สลายมายาคติ คำพูดสวยหรูในโฆษณาประกัน

ไม่ว่าจะทำประกันได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ หรือจ่ายเบี้ยประกันแค่วันละ 5 บาท ก็ล้วนดึงดูดใจผู้ต้องการหลักประกันของชีวิต
แต่ใครจะรู้บ้างว่าเงื่อนไขเหล่านั้นอาจถูกบอกเลิกได้ในภายหลัง และอาจไม่ได้รับเงินคืนแม้แต่แดงเดียว

 

***********************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY