Consumer Channel - สลายมโน ‘หนี้นอกระบบ’ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – สลายมโน ‘หนี้นอกระบบ’

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน สลายมโน ‘หนี้นอกระบบ’

ถึงเวลานี้เหตุผลที่ว่าความขี้เกียจและฟุ่มเฟือย เป็นบ่อเกิดของหนี้อาจไม่เป็นความจริงเสมอไป
ถ้าเช่นนั้นอะไรคือสาเหตุหลักของการกู้หนี้ยืมสิน แล้วเจ้าหนี้มีกี่ประเภท
ดอกเบี้ยมหาโหดสร้างความบอบช้ำให้ลูกหนี้มากแค่ไหน ไปดูกัน

 

**********************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY