Consumer Channel - สิทธิชุมชนหล่นหายในเหมืองแร่ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – สิทธิชุมชนหล่นหายในเหมืองแร่

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : สิทธิชุมชนหล่นหายในเหมืองแร่

ไปดูกันว่า สิทธิชุมชนคืออะไร เหมืองแร่ให้ผลดีกับชุมชนมากกว่าจริงไหม ผลเสียที่ตามมาคืออะไร ภาครัฐเข้าไปจัดการดูแลชีวิตและสุขภาพของชาวบ้าน มากน้อยแค่ไหน

 

**************************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY