Consumer Channel - หลักประกันสุขภาพ(ไม่)ถ้วนหน้า - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – หลักประกันสุขภาพ(ไม่)ถ้วนหน้า

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : ประกันสุขภาพ (ไม่) ถ้วนหน้า

ไปดู 3 ระบบประกันสุขภาพที่สุดแสนจะลักลั่น ทั้งประกันสังคม บัตรทอง และสวัสดิการข้าราชการ ที่แสดงออกถึงความเหลื่อมล้ำอย่างชัดแจ้ง

 

**********************

สนับสนุนโดย

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY