Consumer Channel - อย่าสวยแบบเสี่ยงๆ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – อย่าสวยแบบเสี่ยงๆ

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน อย่าสวยแบบเสี่ยงๆ

ในจำนวนอวัยวะทั้ง 32 ของมนุษย์ ‘ดวงตา’ ถูดจัดว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญไม่แพ้สมองหรือหัวใจ
แต่หลายคนกลับทำร้ายดวงตาของตัวเองเพราะความอยากสวย อยากหล่อ โดยขาดการคำนึงถึงผลเสียที่ตามมา
และหลายคนอีกเหมือนกันที่สูญเสียการมองเห็นไปเพราะ ‘เลนส์ตาโต’ หรือ ‘บิ๊กอาย’ ที่ด้อยคุณภาพ

 

*************************************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY