Consumer Channel - ‘อีโบลา’ โรคฆ่าคนจน ตอน 2 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ‘อีโบลา’ โรคฆ่าคนจน ตอน 2

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน ‘อีโบลา’ โรคฆ่าคนจน ตอน 2

นอกจากอีโบลาจะถูกมองเป็นโรคของคนจน ปัญหาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ คือเรื่องการเข้าถึงยา
เพราะเมื่อปัญหาสุขภาพกลายเป็นเรื่องธุรกิจ บรรษัทยาจึงเลือกหันหลังให้ผู้ป่วยอีโบลา ด้วยเหตุผลเพียงเพราะพวกเขาไม่มีเงิน

 

********************************
logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY