Consumer Channel - 'อีโบลา' โรคฆ่าคนจน - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ‘อีโบลา’ โรคฆ่าคนจน

Consumer Channel
อีโบลาตอน 1
Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน ‘อีโบลา’ โรคฆ่าคนจน

“หนึ่งเพราะคุณจนใช่ไหม คุณไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับมันใช่ไหม
คุณไม่อยากแก้ปัญหาเชิงระบบกับมัน ขอให้เราไม่เป็นก็พอ”
นั่นคือความคิดเห็นของ กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ในฐานะผู้ประสานงาน FTA WATCH
และนักวิจัยด้านระบบทรัพย์สินทางปัญญาและการเข้าถึงยา ที่มีต่อการจัดการปัญหาอีโบลา
เธอยังบอกอีกว่าเพราะอีโบลาเป็นโรคของคนจน เป็นโรคของประเทศยากจน
มันจึงไม่ถูกมองว่าเป็นปัญหาสำหรับโลก

***********************************02

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY