Consumer Channel - เจาะปัญหาผู้ป่วย HIV ตอน 2 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – เจาะปัญหาผู้ป่วย HIV ตอน 2

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน เจาะปัญหาผู้ป่วย HIV

ผู้ป่วย HIV หลายรายต้องพบเจอกับปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม
ทั้งการถูกบังคับให้ตรวจเลือดก่อนเข้าทำงาน  ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน
รวมถึงความเข้าใจที่ยังไม่ถ่องแท้ของคนในสังคมว่า ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าจะติดเชื้อหรือไม่ก็ตาม

 

*******************************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY