Consumer channel - เท่าทันประกันทุกประเภท / เหตุร้องเรียนจากผู้บริโภค - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer channel – เท่าทันประกันทุกประเภท / เหตุร้องเรียนจากผู้บริโภค

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : เท่าทันประกันทุกประเภท / เหตุร้องเรียนจากผู้บริโภค

ไปดูกันว่าหลังจากซื้อกรมธรรม์แล้วสามารถบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่ หากพบว่าข้อตกลงไม่เหมือนสิ่งที่ตัวแทนจำหน่ายพูด

 

********************

สนับสนุนโดย

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY