Consumer Channel - เป็นหวัดหายเองได้ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – เป็นหวัดหายเองได้ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน เป็นหวัดหายเองได้ ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
“หวัด เจ็บคอ ส่วนใหญ่หายเองได้ นอกจากว่า จะมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ตอนแรกอาจจะเป็นเชื้อไวรัส แต่พออยู่ๆ ไป ระหว่างทางมีภาวะแทรกซ้อน ติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งอันนั้นต้องใช้ยาปฏิชีวนะเท่านั้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราพบว่าประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ คนไข้จะหายได้เอง” – ผศ.ภญ.ดร.สมหญิง พุ่มทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

*****************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY