Consumer Channel - เมื่อวัยรุ่นติดยาแก้ปวด! - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – เมื่อวัยรุ่นติดยาแก้ปวด!

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ภูมิใจเสนอ ตอน  เมื่อวัยรุ่นติดยาแก้ปวด!

เจาะปัญหายาแก้ปวด (ที่ไม่ใช่พาราฯ) ที่มีคนนำไปใช้ผิดวิธี นอกจากจะทำให้ ‘ติดยา’ การรับประทานเกินขนาด อาจนำไปสู่ผลข้างเคียงรุนแรง ตั้งแต่ มีไข้สูง ชัก กดศูนย์การหายใจ และอาจอันตรายถึงชีวิต นอกจากนั้น ยังเป็นการเบียดบังการเข้าถึงยา สำหรับผู้เจ็บป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาตัวนี้จริงๆ

ไปฟังคำยืนยันปัญหานี้จาก ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พร้อมทางออกสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาตัวนี้ ที่ปัจจุบันยังสามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาโดยเภสัชกร

 

************************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY