Consumer Channel - เหยื่อรายต่อไปของบริษัทบุหรี่ - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – เหยื่อรายต่อไปของบริษัทบุหรี่

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : เหยื่อรายต่อไปของบริษัทบุหรี่

หลังจากที่มั่นสุดท้ายบนซองบุหรี่ถูกลดทอนลงเรื่อยๆ บริษัทบุหรี่จะทำอย่างไรต่อ
และมูลค่าการค้าในตลาดยาสูบบ้านเราสูงแค่
ไปควานหาคำตอบร่วมกันกับ ดร.ทพญ. ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศยจ.)

 

***************

สนับสนุนโดย

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY