Consumer Channel - ได้เวลา...ปราบโฆษณาเกินจริง - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ได้เวลา…ปราบโฆษณาเกินจริง

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน ได้เวลา…ปราบโฆษณาเกินจริง

กับประเด็นการโฆษณาสรรพคุณเกินจริงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค บอกว่าคนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ อย. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี ทั้งที่ความจริงสรรพคุณจริงและสรรพคุณที่อวดอ้างอาจไม่ตรงกัน แต่ผู้ประกอบการหลายรายยังแอบโม้สรรพคุณอยู่เนืองๆ เพราะค่าปรับนั้นถูกแสนถูก คือ ไม่เกิน 5,000 บาท

“ผู้ประกอบการหลายรายยินดีที่จะจ่ายค่าปรับ บางคนจ่ายค่าปรับไม่ถึง 1,000 บาทด้วยซ้ำ” ภญ.สุนทรี บอกเช่นนั้น

 

*********************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY