Consumer Channel - ไทยแลนด์ รูเล็ต ตอน 2 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – ไทยแลนด์ รูเล็ต ตอน 2

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : ไทยแลนด์ รูเล็ต ภาค 2

ปาดซ้าย ป่ายขวา คือสมญารถตู้ไทย จะทำอย่างไรเมื่อคนขับรถตู้สาธารณะเหยียบแบบไม่ยั้ง
และเมื่อการตรวจจับความเร็วแบบเก่าถูกจับไต๋ได้ เครื่องมือใหม่คืออะไร ไปคลายข้อสงสัยร่วมกัน?

 

*********************

สนับสนุนโดย

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY