Consumer Channel - 365 วันก็ยังอันตราย ถ้าหาก... ตอน 2 - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – 365 วันก็ยังอันตราย ถ้าหาก… ตอน 2

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : Consumer Channel – 365 วันก็ยังอันตราย ถ้าหาก… ตอน 2

มาดูสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุบนท้องถนน และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพิ่มรักษาชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน

 

*************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY