Consumer Channel - 365 วันก็ยังอันตราย ถ้าหาก... - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – 365 วันก็ยังอันตราย ถ้าหาก…

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน : 365 วันก็ยังอันตราย ถ้าหาก…

อุบัติเหตุทางถนนคร่าชีวิตคนไปมากมายภายใน 1 ปี แล้วอะไรคือปัญหาของความเสี่ยงนั้น คน รถ หรือ ถนน

 

 

*************************

สนับสนุนโดย

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY