Consumer Channel - EIA กติกาที่ไม่เป็นธรรม - waymagazine.org | นิตยสาร WAY

Consumer Channel – EIA กติกาที่ไม่เป็นธรรม

 

Consumer Channel รายการที่ว่าด้วยการรู้เท่าทันโลกบริโภค ดูแล้วจะเป็นคน (หล่อ) เลือกได้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ภูมิใจเสนอ ตอน EIA กติกาที่ไม่เป็นธรรม

ระบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ถือเป็นเครื่องมือหลักที่ประเทศไทยใช้ในการพิจารณาโครงการพัฒนาต่างๆ ตั้งแต่ปี 2518 เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม แต่ทุกวันนี้กลับเต็มไปด้วยปัญหาขัดแย้ง การละเมิดสิทธิชุมชน จนถึงการข่มขู่ คุกคาม ทำร้าย

แนวคิดของ EIA นั้นสวยหรู ทว่าแนวปฏิบัติกลับสวนทาง เพราะไม่เคยรับฟังเสียงของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เข้าทำนองขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ เหลาลงไปเป็นบ้องกัญชา

เมื่อกติกาไม่เป็นธรรม โครงการพัฒนาต่างๆ ที่ผุดขึ้นมาจึงไร้ความชอบธรรมเช่นกัน

 

***************************

logo

Author

WAY

Author

กองบรรณาธิการ
ทีมงานหลากวัยหลายรุ่น แต่ร่วมโต๊ะความคิด แลกเปลี่ยนบทสนทนา แชร์ความคิด นวดให้แน่น คนให้เข้ม เขย่าให้ตกผลึก ผลิตเนื้อหาออกมาในนามกองบรรณาธิการ WAY