Too Many Reasons Why: คนรักของนักซึมเศร้า

ฉันเป็นคนต้องรับมือกับโรคซึมเศร้า ส่วนเขาต้องรับมือกับคนที่มีอาการชนิดสามชั่วโมงดีสี่ชั่วโมงเศร้า โจทย์ยากที่ไม่รู้จะตอบว่าใครบอบช้ำกว่ากัน แม้ไม่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ฉันก็เป็นประหนึ่งศูนย์กลางของจักรวาล และ 'โรคซึมเศร้า' กลายมาเป็นเหตุและผลอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับทุกพฤติกรรม

เขียนถึงฉัน…คนที่รู้จักพม่า อย่างที่ถูกทำให้รู้

นลินี ฐิตะวรรณ (#ปป) เขียนถึง 'ถึงคน...ไม่คิดถึง' ประโยคหนึ่งในบทความ เธอตัดพ้อว่า "ตลกตัวเองนิดหน่อย ฉันมันก็แค่คนที่รู้จักพม่า อย่างที่ถูกทำให้รู้จัก"