สองล้อในเกลียวคลื่น

จากเด็กแว้น สก๊อย ตามถนนที่ทอดยาวตลอดชายฝั่งของอ่าวปากบารา เขาและเธอเหล่านี้กลายเป็นพลังสำคัญในการคัดค้านโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา การปรับเปลี่ยนตัวตนเช่นนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการภายในความคิดของเขาและเธอเท่านั้น แต่คือการตอบสนองอย่างตรงไปตรงมาต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

‘ปากบารา’ โดมิโนชิ้นแรกในเมกะโปรเจ็คท์ภาคใต้

โครงการก่อสร้าง ‘ท่าเรือน้ำลึกปากบารา’ คือปราการด่านแรกที่รัฐพยายามทะลวงผ่านไปให้ได้ โดยมีเป้าหมายที่ไกลกว่านั้นคือ ‘สะพานเศรษฐกิจ’ เพื่อเชื่อมทะเลฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเซาเทิร์นซีบอร์ด...นั่นจึงทำให้เกิดแรงกระเพื่อมจากการเคลื่อนไหวของประชาชนผู้คัดค้าน

ฉันทามติภายใต้แนวคิด ‘คนสตูลจัดการตนเอง’

เวทีสมัชชาสตูลครั้งที่ 4 ห่วงท่าเรือปากบารากระทบวิถีชีวิต นายกฯ อบจ.สตูล ประกาศค้านสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ ที่ประชุมได้ฉันทามติต้องพัฒนาภายใต้แนวคิดคนสตูลจัดการตนเอง

วิถี Slow Life ที่ปากบารา

ก่อนที่แสงสุดท้ายจะลาลับอ่าวปากบารา จังหวัดสตูล สีของท้องฟ้าเปลี่ยนเฉดจากส้มแสดเป็นม่วงคราม ตัดกับเงาดำทะมึนของเกาะเขาใหญ่ที่ตระหง่านเป็นฉากกั้นอยู่เบื้องหลัง

WAY 79 ‘Private VS Public’

ก่อนความเป็นส่วนตัวจะมลายหาย จนกลายเป็นสิ่งที่ถูกเล่าขานกันว่าเคยเป็น ‘norm’ ของมวลมนุษย์มาก่อน คงถึงเวลาที่จะต้องกลับมาพิจารณาความเป็นส่วนตัว ณ ปัจจุบันกันอีกครั้ง