Colonia: เหตุการณ์ที่บ้านเธอ, เหตุการณ์ที่บ้านฉันไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

โคโลเนีย ดิกนิแดด เคยเป็นค่ายคุมขังทรมานนักโทษทางการเมืองของชิลี ในสมัยนายพลปิโนเชต์ บัดนี้เรื่องราวทั้งหมดถูกเปิดเผย และถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ บางแห่ง เรื่องราวเลวร้ายถูกเปิดโปงให้เราได้รับรู้ถึงความจริง แต่บางแห่งก็ไม่ ไม่เคยเลย...