คีรีบูน วงษ์ชื่น - waymagazine.org | นิตยสาร WAY
Avatar
คีรีบูน วงษ์ชื่น
หน้าที่รับผิดชอบทางการใน WAY คือนักพิสูจน์อักษรและเลขานุการ แต่หน้าที่รับผิดชอบอย่างจริงจังกว่านั้นคือ เป็นผู้สาธิตให้น้องนุ่งผู้มาใหม่ทุกคนประจักษ์ด้วยสายตาว่า คนที่นี่ทำงานได้หลายอย่างทั้งถ่ายรูป เขียนหนังสือ ติดต่อประสานงาน ทำกับข้าว เลี้ยงแมว ทำเหล้าบ๊วย รวมถึงดูแลเยียวยาผู้มีหัวใจแหว่งวิ่น