มนุษย์ซูเปอร์มาร์เก็ต ห่วงโซ่อุปทาน และอาหารที่ยั่งยืน

งานเสวนา 'มนุษย์ซุปเปอร์ (มาร์เก็ต)' จัดโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายกินเปลี่ยนโลก และองค์การอ็อกแฟมประเทศไทย ว่าด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารที่เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูปและกระจายสินค้า เรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

junk empire , global post

7-Eleven ดันอาเซียนเป็นฮับแห่งอาหารขยะ

เว็บไซต์ข่าวสัญชาติอเมริกันอย่าง Gobalpost จัดทำซีรีส์ข่าวชิ้นพิเศษชื่อ The World is Fat หนึ่งในนั้นกล่าวถึงประเด็นการกระจายและแพร่หลายของอาหารขยะผ่านร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีไทยเป็นกรณีศึกษา