เพื่อนร่วม ‘โรค’: เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล

เรื่องราวการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีในยุคสมัยที่ประเทศไทยยังไม่มีหลักประกันสุขภาพ เรื่องราวของ เฉลิมศักด์ กิตติตระกูล เจ้าหน้าที่รณรงค์การเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (แอ็คเซส)

เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ยื่นหนังสือค้านคำขอสิทธิบัตรยาไวรัสตับอักเสบซี

ชี้ไม่มีทั้งความใหม่และไม่มีนวัตกรรมที่สูงขึ้น แต่ผูกขาดขายยาราคา 2.5 ล้านบาทต่อคอร์สการรักษา ขณะที่อินเดีย สิทธิบัตรยาตัวนี้กำลังถูกคัดค้าน ทำให้บริษัทกิลลิแอดยอมให้ผู้ผลิตยาชื่อสามัญในอินเดียผลิตได้ แต่ห้ามขายยาหรือวัตถุดิบทางยาให้ประเทศกำลังพัฒนา

ทวงถาม 4 ปัญหาเร่งด่วนองค์การเภสัชกรรม

8 เครือข่ายองค์กรสุขภาพ บุก อภ. จี้บอร์ดแก้ปัญหาตามสัญญา ระบุปัญหายาขาดยังรุนแรง ถามที่โรงงานรังสิตเปิดไม่ได้เพราะ ผอ. เตะถ่วงหรือไม่จนกระทบชีวิตผู้ป่วย-ทำลายระบบยาประเทศ