เปิดข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP คืออะไร ทำไมไทยไม่ควรเข้าร่วม?

เปิดรายละเอียดข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP ผลได้ผลเสียต่อประเทศไทย และหลากหลายข้อกังวลว่าทำไมไทยจึงไม่ควรเข้าร่วมข้อตกลงนี้

ยารักษาไวรัสตับอักเสบซีแพงมาก เกี่ยวอะไรกับเรา

13 คำขอรับสิทธิบัตรยาตัวเดียวจากบริษัทเดียว! ถือเป็นโจทย์ใหญ่ และช่องว่างขนาดยักษ์ในเรื่องการรับจดสิทธิบัตรในประเทศไทย ถ้าทุกคำขอผ่านหมด ก็จะผูกขาดตลาดเกิน 20 ปี

เครือข่าย HIV คัดค้านสิทธิบัตร ผูกขาดราคายา

สาเหตุหนึ่งที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวียังไม่ได้รับการรักษาด้วยยาราลเท็คกราเวียร์ เพราะมีสิทธิบัตรผูกขาดตลาด จึงทำให้ยามีราคาแพงและไม่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และระบบหลักประกันสุขภาพ