Dark Side of Life: เดินเข้าไปในโลกของคนใน

ไม่รักดี เลวโดยสันดาน นี่คือภาพคร่าวๆ ของเด็กแว้น - ครั้งหนึ่ง ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข เคยลงพื้นที่เพื่อทำการวิจัย วิจัยในที่นี้หมายถึงการ 'ใช้ชีวิต' ร่วมกับเด็กแว้น คำอธิบายจากนั้นจับใจความได้ว่า นิยามในประโยคแรกเปลี่ยนความหมายของมันไปมากทีเดียว

สองล้อในเกลียวคลื่น

จากเด็กแว้น สก๊อย ตามถนนที่ทอดยาวตลอดชายฝั่งของอ่าวปากบารา เขาและเธอเหล่านี้กลายเป็นพลังสำคัญในการคัดค้านโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา การปรับเปลี่ยนตัวตนเช่นนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการภายในความคิดของเขาและเธอเท่านั้น แต่คือการตอบสนองอย่างตรงไปตรงมาต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต