เปิดข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP คืออะไร ทำไมไทยไม่ควรเข้าร่วม?

เปิดรายละเอียดข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP ผลได้ผลเสียต่อประเทศไทย และหลากหลายข้อกังวลว่าทำไมไทยจึงไม่ควรเข้าร่วมข้อตกลงนี้

ผ่าไส้ในกฎหมายพ่วง รธน.

ประชามติจบสิ้นแล้ว นับจากนี้ คสช. และ กรธ. จะต้องเร่งวางกรอบกติกาและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาอยู่ตรงที่ว่า เนื่องด้วยการประดิษฐ์ถ้อยคำในร่างรัฐธรรมนูญสร้างความสับสนคลุมเครือในหลายประเด็น หากมีการออกกฎหมายอื่นๆ ตามมาอาจเกิดการตีความที่ผิดเพี้ยนได้ สุดท้ายไส้ในของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจกลายเป็นไส้เน่า

กรอบเจรจาระหว่างประเทศ ‘ม.183’ น่าเป็นห่วง

หนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เมื่อทำแล้วจะมีผลผูกพันยาวนานกว่าชั่วอายุคน 'กรอบเจรจา' จึงสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความรอบคอบในการเจรจา

เวที FTA เชียงใหม่ร้อนมาก

ความไม่โปร่งใสของรายละเอียดในการเจรจา FTA ไทย-ยุโรป นับเป็นปมเหตุสำคัญที่ทำให้หลายฝ่ายเป็นกังวลว่า สุดท้ายแล้วไทยจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแทบทุกด้านภายใต้กรอบกติกาที่ยุโรปเป็นผู้วางหมาก