WAY to READ: ความเงียบอันอึกทึก

อาจจะคาบอยู่บนเส้นแบ่งหนังสือปรัชญากับคู่มือการใช้ชีวิต 'ความเงียบ' โดย จอห์น เลน ผ่านมุมมองเรื่องอาชีพ การทำงาน ท่ามกลางความเงียบที่เราทุกคนต่างเดินปะปนอยู่กับมัน / บวกของหวานตบท้ายอีกสี่เล่มแนะนำที่กองบรรณาธิการอ่านแล้วตบเข่าลงความเห็นว่า 'เข้าท่า'