Wind River: ในดินแดนที่พระเจ้าทอดทิ้ง

Wind River คือภาพยนตร์ที่มีฉากหลังเป็นทุ่งหิมะขาวและหนา พายุรุนแรงบดบังแสงแดด นี่คือเรื่องราวโหดร้ายในเขตสงวนอินเดียนอาราปาโฮ 'Wind River' คือดินแดนที่ถูกพระเจ้าทอดทิ้งไว้ท่ามกลางความหนาวเย็น